Certificeret trivselkonsult

Trivselsudvikling som skaber bedre performance

De 7 vigtigste motivationsfaktorer med størst effekt for jeres virksomhed!

GAIS er den platform jeg bruger til trivselsudvikling. Og er efter min mening en af de bedste, hvis ikke den bedste platform til at udvikle trivsel med øj effekt.

Det er den, af den simple årsag, at den bygger på løbende dansk forskning og empirisk målinger. 

Den tager udgangspunkt i de  7 vigtigste motivations faktorer, som har en forklaringsgrad på hele 78% af jeres trivsel/arbejdsglæde.

De 7 faktorer har en direkte effekt på jeres:

  • Bundlinjen
  • Fastholdelse og rekruttering af medarbejdere
  • Mindsker sygefraværet
  • Forbedre livskvaliteten

Så i stedet for at bruge ens mavefornemmelse,  giver det rigtig god mening at investere i trivsels med markant effekt. 

Prøv en brugervenlig og fleksibel trivselsplatform

 

Både jeres virksomhed og medarbejdere vil få glæde af platformen, der er intuitiv og brugervenlig, så I kan forstå og forbedre arbejdslysten på alle niveauer.

GAIS skaber den korte vej fra måling til handling, hvor hele organisationen inddrages.

Tilpas GAIS til jeres behov og vælg selv målingstype, hvor ofte I vil måle på trivslen og med hvilke funktioner.

Kom nemt og hurtigt i gang med at lave jeres måling.

En måling baseret på dansk forskning

 – GAIS bygger på en valid, efterprøvet model, der identificerer de vigtigste faktorer for bedre trivsel

 

Værdi for alle i organisationen

– Både ledelse og medarbejdere inddrages og får en rapport med viden og værktøjer, så indsigt bliver til handling

 

 

Videndeling & Værktøjer til udvikling

– Få adgang til et bagkatalog af viden og kompetencer, samt succesguides, værktøjer og programmer til udvikling

 

 

 

 

GAIS-trivselsmåling.

Det typiske forløb.

En online trivselsmåling. Den er dynamisk og intuitiv. Den tager 10 minutter at svare på for medarbejderne. Den giver individuelle anbefalinger til de enkelte medarbejder ud fra deres besvarelser. Den er visuelt nem at arbejde med. Den er fleksibel og kan justeres, så det passer bedst muligt til jeres behov. Resultatet er let forståelig og let at arbejde videre på. Og det er handlingsanvisende.

 

Et forløb omfatter som regel følgende:

  • Opsætning og distribution af anonym trivselsmåling
  • Fortrolig tilbagelæsning af målingens resultat til dig som leder
  • Dialog eller workshop med fokus på målingens resultat og jeres forbedringspotentiale
  • Udarbejdelse af handlingsplan i tæt samarbejde med leder og team
  • Efterfølgende opfølgning på handlingsplan og effekt

Baggrund

Evidensbaggrund for trivselsmålingen

GAIS trivsels-måling er evidensbaseret og bygger på empiriske spørgeundersøgelser blandt danske medarbejdere. Der er fortaget undersøgelser siden 2015 af, hvad der motiverer danskerne til at gå på arbejde. Det kan koges ned til 7 motivationsfaktorer, med en forklaringsgrad på 74%. Ifølge Kantar Gallup, som har stået for det empiriske materiale, er det en meget høj forklaringsgrad.

Forudsætningerne for målingen

Udgangspunktet for at foretage en måling er, at I er minimum 5 medarbejdere i virksomheden. Og hvis det er en større virksomhed, gælder minimum 5 medarbejdere i hver afdeling. Dette er for at bevare anonymiteten for den enkelte medarbejder