Certificeret trivselkonsult

Trivselsudvikling som skaber bedre performance

Vidensbaseret online trivselsmåling det typiske forløb.

En online trivselsmåling. Den er dynamisk og intuitiv. Den tager 10 minutter at svare på for medarbejderne. Den giver individuelle anbefalinger til de enkelte medarbejder ud fra deres besvarelser. Den er visuelt nem at arbejde med. Den er fleksibel og kan justeres, så det passer bedst muligt til jeres behov. Resultatet er let forståelig og let at arbejde videre på. Og det er handlingsanvisende.

 

Et forløb omfatter som regel følgende:

  • Opsætning og distribution af anonym trivselsmåling
  • Fortrolig tilbagelæsning af målingens resultat til dig som leder
  • Dialog eller workshop med fokus på målingens resultat og jeres forbedringspotentiale
  • Udarbejdelse af handlingsplan i tæt samarbejde med leder og team
  • Efterfølgende opfølgning på handlingsplan og effekt

Baggrund

Evidensbaggrund for trivselsmålingen

GAIS trivsels-måling er evidensbaseret og bygger på empiriske spørgeundersøgelser blandt danske medarbejdere. Der er fortaget undersøgelser siden 2015 af, hvad der motiverer danskerne til at gå på arbejde. Det kan koges ned til 7 motivationsfaktorer, med en forklaringsgrad på 74%. Ifølge Kantar Gallup, som har stået for det empiriske materiale, er det en meget høj forklaringsgrad.

Forudsætningerne for målingen

Udgangspunktet for at foretage en måling er, at I er minimum 5 medarbejdere i virksomheden. Og hvis det er en større virksomhed, gælder minimum 5 medarbejdere i hver afdeling. Dette er for at bevare anonymiteten for den enkelte medarbejder        

 

Mening: Der er 4 meningsniveauer.

  1. Den indre mening, omhandler om det giver mening for den enkelte medarbejder. 2. Den organisatoriske mening, omhandler, om det, organisationen gør, giver mening. 3. Den kollegiale mening omhandler, om samarbejde mellem kollegaer giver mening. 4. Den overordnede mening Bidrager virksomheden til et større formål? Eks. vis hvad bidrager din virksomhed med for at gøre verden til et bedre sted at være? Det kan være et eller flere af FN’s 17 verdensmål, så som bæredygtig energi, ansvarligt forbrug og produktion eller sundhed og trivsel.

Kollegaer:

Hvordan arbejder dine medarbejdere sammen fagligt og socialt? 1. Hvordan arbejder du sammen med dine kollegaer rent fagligt? Kan medarbejderne vidensdele med hinanden og spille hinanden gode? 2. Hvordan fungerer I socialt sammen? Er der en god kemi mellem kollegaerne? Bliver der talt ordentligt uden snak bag om ryggen? Er de trygge ved hinanden?

 

Medbestemmelse:

Har medarbejderne medindflydelse på deres arbejdsopgaver? Kan de komme med ideer og indspark til deres opgaveløsning? Må de løse opgaven på deres egen måde?

 

Balance: 

Her er der 2 former for balance. 1. Balancen på arbejdspladsen, der kigges på, om tiden til at løse opgaver svarer til opgavens størrelse. Det kan både være på den enkelte opgave, men også holistisk set. 2. Den anden form for balance der ses på, er Workbalance. Er der balance mellem arbejdstid og fritid? Får medarbejderne fri til når de skal til tandlægen? Kan medarbejderne nå at hente børn?

 

Ledelse:

Ledelsesfaktoren har fokus på hvordan lederen er rent fagligt men også socialt. Har han/hun de faglige kompetencer, der skal til for at lede medarbejderne? Og socialt kan han/hun samtidig relatere til sine medarbejdere på en sund og værdig måde? Det er vigtigt, at det opleves, at man har en god og tillidsfuld relation til lederen.

 

Resultater:

Denne faktor omhandler resultater. Hvor klar og tydelig er målsætningen defineret for medarbejderne? Det gælder både delmål på den korte bane, men også de overordnede mål.

 

Mestring:

Mestringsfaktoren omhandler i hvor høj grad medarbejderne mestrer deres arbejdsopgave, eller om de har de kompetencer, der skal til. Hvis ikke, får de kurser eller efteruddannelse som skal til?