Kommunikation - Anerkendelse - Involvering - Tillid

better ways consult

“Dine medarbejdere er det vigtigste, du har”

Hvis dine medarbejdere er motiveret og trives,
performer de bedre, hvilket giver dig følgende:

  • En bedre bundlinje
  • En bedre rekruttering og fastholdelse
  • Mindsker sygefraværet

Som certificeret GAIS Business Partner hjælper jeg dig og dine medarbejdere til at forstå deres
motivation og trivsel via en GAIS trivselsmåling, der er videns- og evidensbaseret.

Du får en komplet kortlægning af dine medarbejderes trivsel ud fra en intuitiv online-måling, der
kun tager 10 minutter at svare på for medarbejderne. Målingen kortlægger detaljeret dine
medarbejderes motivationsfaktorer, som bevirker højere trivsel og bedre performance. Og ud fra
resultatet hjælper jeg med udarbejdelse af en konkret handlingsplan i samarbejde med dig.

Et forløb indeholder som typisk følgende:

  • Opsætning og udsending af anonym trivselsmåling
  • Fortrolig tilbagelæsning af målingens resultater til dig som leder/HR-ansvarlig
  • Dialog eller workshop med medarbejdere med fokus på målingens resultater og jeres
  • udviklingspotentiale
  • Udarbejdelse af handlingsplan i tæt samarbejde med leder og team
  • Efterfølgende opfølgning på handlingsplan og effekt

Jeg har mere end 5 års erfaring med GAIS, trivsel og motivation. Derudover har jeg en indgående
viden og forståelse af de forudgående rapporter og de empiriske undersøgelser, som danner
fundamentet for GAIS-platformen.

Better Ways Consult’s målsætning er at være med til at styrke din virksomhed igennem bedre
motivation og trivsel!