evidens og vidensbaseret Trivsel

Bedre Trivsel Bedre Performance!

” En stigning på faktoren Ledelse på 10 point på en 0-100 skala er forbundet med en 9% større bundlinje målt ved virksomhedernes ordinære resultat.”

Fra Rapporten ”Arbejdslyst giver bonus på bundlinjen”

”Virksomheder, hvor medarbejderne har en LAV trivsel, har ca. 26.000 kr. lavere overskud pr. medarbejder om året end virksomheder, hvor medarbejderne har en HØJ trivsel"

Fra Rapporten ”Arbejdslyst giver bonus på bundlinjen”

Det koster op mod 4 mio. kr. at have en langtidssygemeldt leder i 50.000 kr. klassen.

Stressforeningen

” Medarbejdere med den laveste trivsel har i gennemsnit 12 flere sygedage om året end medarbejdere med den højeste arbejdslyst – nemlig 7,2 over for 19,3 sygefraværsdage”

Fra Rapporten ”Arbejdslyst giver bonus på bundlinjen”

Det koster op mod 1 mio. kr. at have en langtidssygemeldt medarbejder.

Stressforeningen

Arbejd med

trivsel der motiverer

Der er god fornuft i at arbejde aktivt og målrettet med at forbedre trivslen. Al forskning viser, at trivsel har en markant positiv effekt på engagement, motivation og kreativitet.
Og det smitter også af på evnen til at tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere. Der er en klar sammenhæng mellem trivsel og lavere sygefravær. Og ikke mindst styrke det jeres bundlinje.

Komplet trivselsmåling

Lav en måling, der kommer hele vejen rundt om trivslen i jeres virksomhed. Med platformen får I et intuitivt, brugervenligt og validt værktøj. 

I får hjælp til at komme nemt og hurtigt i gang. Guider og hjælper jer gennem hele forløbet.

App med små indsatser og stor effekt

Baseret på mikroaktiviteter og gamification. Sammen med dit team konkurrerer du mod andre hold i virksomheden i at udføre aktiviteter, der er gode for både krop og sjæl.

Mikroaktiviteter har en dokumenteret effekt på virksomheden og den enkeltes generelle trivsel samt udviklingen af et stærkt fællesskab.

Sparring én til én som Medarbejder eller leder.

 

Sparring som medarbejder.

Bliv klogere på hvad du selv kan gøre for at forbedre din trivsel og dermed også din performance.

 

Sparring som leder.

Bliv bedre til at faciliteret trivsel som giver bedre performance, fastholder din medarbejdere og giver et lavere sygefravær .

Styrk dit personlige lederskab.

Skab motiveret Performance

Få en gratis præsen-tation!

Kontakt os i dag.